การวิ่งแบบ Pose Running นี่จริงๆ แล้วมาจากกระบวนการฝึกสอนที่เรียกว่า Pose Method ซึ่งเป็นกระบวนการในการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในการกีฬา ซึ่งคิดค้นขึ้นมาช่วงปี 70’s โดยนักวิทยาศาสตร์/อาจารย์/โค้ชชาวรัสเซียชื่อ Dr. Nicholas S. Romanov และในปี 80’s มีการนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬาชาวรัสเซียและให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม

Tagged with: , ,