วันนี้จะขอเล่าบรรยากาศที่ได้รับจากการเข้าร่วมวิ่งรายการ The 16th Charity Midnight Run 2013 Amari Watergate Bangkok & BMW Thailand (ชื่อยาวมาก) ซึ่งเป็นรายการวิ่งการกุศลเพื่อนำรายได้สมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  จ.ลำพูน เพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าซึ่งบิดามารดาเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนที่สองสมทบทุนโครงการบ้านเด็กเกอร์ด้า จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือและอุปถัมภ์เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีจากมารดา และ ส่วนที่สามสมทบทุนโครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต โดยมีรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครับ

Tagged with: , , , , , , ,