วันนี้โพสสั้นๆ ครับ ผมตามเพื่อนไปวิ่งมาอีกแล้วคราวนี้เป็นงานเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า งานนี้ก็จัดโดยศูนย์โรคหัวใจสิรินธรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ (ยาวจริงๆ)

Tagged with: , , , , ,